Màu sắc: ghi sáng
Kiểu dáng: bút chì xếp ly ngang
Chất liệu đề nghị: kaki hay rayon

Thông tin chi tiết